Skip to main content
Close Menu

EducAIDed

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en onderwijs. Kennis is blijvend en geeft kansen voor een betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging dat concrete projecten, transparantie en intensieve samenwerking met partnerorganisaties ter plaatse leiden tot resultaat. In Nederland werken vrijwilligers die middels acties fondsen werven en voorlichting geven op scholen. De projecten in het buitenland worden uitgevoerd door lokale partners.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting EducAIDed heeft de afgelopen jaren een vijftal partnerorganisaties ondersteund met de implementatie van kwalitatief goed onderwijs. Wij zoeken naar duurzame oplossingen; bij elk project wordt uitgegaan van de kracht van de lokale bevolking en wordt samengewerkt met bestaande organisaties.
Een aantal concrete voorbeelden zijn:
- Bouw Early Childhood Development Centre en financiŽle steun voor training in Kenia.
- Bouw van Handicraft Room in Kameroen.
- Bouw drie klaslokalen en ondersteuning voor trainingen in Zuid-Afrika.
In Nederland draagt EducAIDed bij aan bewustwording van ontwikkelingssamenwerking door het geven van voorlichting op scholen, bedrijven en andere locaties.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Fondsenwerving en voorlichting in Nederland.
- Financieel ondersteunen van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

Beleidsplan

Draagvlak NL: ? 1000
Ondersteuning Fofcod Zuid Soedan, trainen leerkrachten en opzetten jeugdclubs tbv kwalitatief goed onderwijs: ? 30.000
Afronding bouw 2 klaslokalen Kenya TAK 2 : ? 20.899
TAK 3 bouw 2 klaslokalen voor bovenbouw in Kenya waardoor primary school in zijn geheel is afgerond: ? 20.000


Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.