Skip to main content
Close Menu

Aidsfonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Gemeenschappen, Jongeren, LHTB, Minderheden

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Per 1 december 2016 gaan Stop Aids Now! en Aids Fonds verder onder de naam Aidsfonds.

Doelstellingen

Missie: naar een wereld zonder aids.

Visie: Het Aidsfonds is betrokken bij de situatie van mensen met hiv en de groepen die het meest door de epidemie zijn getroffen. Het Aidsfonds is een voorloper in het vinden van oplossingen. Het Aidsfonds reageert op actuele ontwikkelingen en versnelt de aidsbestrijding. Het Aidsfonds focust op vernieuwende methoden die veelbelovend zijn en levert hiervoor het bewijs. Het Aidsfonds richt zich op versterking van de nationale en internationale aidsbestrijding en werkt samen met een groot aantal sterke partners.

Strategische doelen:
1: Aids staat op de maatschappelijke en politieke agenda.
2: Het versterken van de positie van mensen met hiv.
3: Het slechten van barriŤres voor universele toegang tot preventie, zorg, behandeling en ondersteuning.
4: Het verbeteren van de bestrijding van de hiv-epidemie door meer kennis.
5: Het versterken van gezondheidssystemen in minder ontwikkelde landen.
6: Het Aidsfonds opereert transparant en resultaatgericht.
7: Een toename van de inkomsten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

a. het verder ontwikkelen en het stimuleren van de uitvoering van het nationaal en internationaal aids- en soa beleid (pleitbezorging);
b. het ontwikkelen en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten ter financiering van concrete activiteiten op het terrein van de nationale en internationale strijd tegen hiv/aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen (fondsenwerving);
c. financiŽle steun te verlenen aan activiteiten van organisaties op het terrein van de aan hiv/aids en/of soa gerelateerde zorg, preventie en onderzoek (fondsenbesteding);
d. het bevorderen van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving bij mensen met hiv/aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen en het beleid terzake daarvan, door middel van bijvoorbeeld scholing, advisering en het organiseren van bijeenkomsten (voorlichting);
e. het ontwikkelen en uitvoeren van programma?s gericht op het publiek, of specifieke groepen daarbinnen, professionals en overheden (uitvoering).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.