Skip to main content
Close Menu

Friends for Life

Begunstigden: Jongeren, Minima, Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Friends for Life draagt bij aan een duurzame ontwikkeling binnen het Kwale-district, door sponsoring van studiebeurzen aan zo veel mogelijk studenten in Kenia afkomstig uit de meest arme gebieden en leefomstandigheden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Inmiddels zijn er iets meer dan 150 studenten succesvol afgestudeerd en zijn er op dit nog eens 80 studenten aan het studeren met een studiebeurs.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Uitgeven van studiebeurzen aan Keniaanse jongeren in een van de armste gebieden van Kenia, het Kwale-gebied, Zuidkust Kenia. De studiebeurzen worden verstrekt aan jongeren die hun middelbare school hebben afgerond en geen financiŽle middelen hebben om verder te studeren. Zij worden financieel ondersteund maar ook tijdens en na hun studie gecoacht om zo de juiste aansluiting met een baan te vinden.

Beleidsplan

Er wordt een uitbreiding verwacht van het aantal studenten dat voorzien wordt van een studiebeurs. Daarnaast wordt een jobcoachingsprogramma ingericht zodat meer studenten direct na afstuderen een baan kunnen bemachtigen. Er worden zowel in Nederland als in Kenia fondsen geworven bij verschillende instanties (bedrijven, stichtingen, fondsen, individuele donateurs).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.