Skip to main content
Close Menu

Vrienden van het St Jansdal

Begunstigden: Chronisch zieken, Kinderen, Ouderen, PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het welzijn van de patiŽnten van het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe (St Jansdal).

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Kindvriendelijke inrichting kinder- en tienerafdeling (doorlopend project).
- Speelplaats voor klinische patiŽntjes.
- Voorzieningen voor kwetsbare ouderen(dwaaldetectie zodat geen andere vrijheidsbeperkende maatregelen behoeven te worden genomen).
- Aquarium in de nieuwe centrale hal (dit geeft veel afleiding voor patiŽnten die wachten).
- inrichting moeder&kind centrum
- Interactief Bewegwijzeringssysteem voor kinderen
- inrichting patio's bij moeder & Kindcentrum
- meefinancieren parkeerservice
- hand- en voetmassage bij patienten die chemotherapie moeten ondergaan
- plafondplaten in recovery

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Fondsenwerving.
- Campagnes: angst verminderen bij kinderen en kwetsbare ouderen.
- Werven bedrijfsvrienden en particuliere vrienden.
- Onder de aandacht brengen van projecten van de Vriendenstichting.
- Inrichting ruimtes voor patiŽnten die komen voor chemotherapie.
- sponsordiner

Beleidsplan

- Fietstochten
- Sponsordiner
- SMS-actie
- Werven bedrijvenvrienden en donateurs
Spinningmarathon
Zie ook de beleidsnotitie op de website www.vriendenvanstjansdal.nl

Het is de bedoeling het komende jaar te gaan sparen voor:
- projecten t.b.v. angst verminderen bij kinderen (kindvriendelijke inrichting recovery, wachtkamers waar veel kinderen komen en faciliteiten voor kinderen die in isolatie verpleegd worden,
- het aankleden van patiŽntenkamers waar patiŽnten verpleegd worden in isolatie en t.b.v. verpleegkamers voor terminale patiŽnten (huiselijke inrichting en faciliteiten voor de familie).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.