Skip to main content
Close Menu

OGO

Begunstigden: Gemeenschappen, Gelovigen, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verlenen van materiŽle en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijk scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

a. Verstrekken van informatie voor het ontwikkelen van publicaties, boeken, tijdschriften, leermateriaal, cursussen en dergelijke.
b. Het stimuleren van het ontwerpen en uitgeven van eigen leermethoden.
c. Het ondersteunen van onderwijseducatief werk.
d. Het bevorderen van activiteiten die een bijdrage leveren aan onderwijsondersteuning.
e. Het bevorderen van meningsvorming over (de inhoud van) het onderwijs door het organiseren van conferenties, studiedagen en dergelijke.
f. Het bevorderen van betrokkenheid en deelname door middel van dienstverlening aan onder andere besturen, directies en schoolteams.
g. Het verstrekken van adviezen en eventueel het doen van onderzoek.
h. Het ontwikkelen van een adoptieplan voor scholen.
i. Het trainen van onderwijsgevenden door het doen volgen van cursussen.
j. Het stimuleren van uitwisselingsprogramma's voor christelijke scholen op gereformeerde grondslag.

Beleidsplan

Christelijke scholen in Oost-Europa hebben het moeilijk. Stichting Ondersteuning Gereformeerd onderwijs in Oost-Europa, OGO, helpt veel scholen in hun voortbestaan door middel van financiŽle hulp, materiŽle hulp, kennisoverdracht en christelijke leermiddelen.

Stichting OGO helpt bij
- Onderwijs voor kinderen met downsyndroom
- Opbouw van kleuterscholen
- Opleiden van christelijke leerkrachten
- Ontwikkelen van christelijk lesmateriaal
- Verspreiden van Bijbels en christelijke boeken.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.