Skip to main content
Close Menu

Children of Mexico

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting Children of Mexico ondersteunt effectieve Mexicaanse non-profitorganisaties die kansen bieden aan de meest kwetsbare kinderen in Mexico.

De Stichting Children of Mexico werkt samen met lokale organisaties omdat zij het beste weten wat er nodig is om de leefomstandigheden in hun gemeenschappen te verbeteren. We voeren zelf geen projecten uit, maar ondersteunen onze partners om hun doelen te bereiken.

De Stichting Children of Mexico werkt vanuit de vooronderstelling dat Mexicaanse organisaties niet volledig afhankelijk moeten zijn van buitenlandse donaties, maar in staat moeten zijn om lokale middelen te mobiliseren.

We ondersteunen uitsluitend organisaties met beproefde methodische benaderingen gebaseerd op zelfredzaamheidprincipes. We ondersteunen geen liefdadigheidsorganisaties.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 hebben we kans gezien om CANICA met 2 x ? 2.500 te steunen en SIN CERA SER met ?2.500.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Om onze missie te bereiken hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld:
Al onze activiteiten zijn gericht op de hulp aan kansarme kinderen in Mexico. Om dit te bereiken:
- bevorderen we de bewustwording t.a.v. de situatie waarmee de meest kwetsbare kinderen en gemeenschappen in Mexico geconfronteerd worden;
- werven we fondsen van particulieren, bedrijven en organisaties voor specifieke projecten van lokale organisaties;
- ontwikkelen we netwerken tussen Europese en Mexicaanse organisaties om internationale financieringsperspectieven voor Mexicaanse projecten mogelijk te maken;
- bevorderen we de deelname van Europese vrijwilligers aan Mexicaanse projecten.

Informeren en fondsen werven, door:
a) Organiseren van eigen evenementen.
b) Inspelen op en deelnemen aan bestaande evenementen, zoals diners, markten, feesten, etc.
c) Verspreiden van informatie tijdens presentatie op de evenementen, via website, sociale media, nieuwsbrieven, donorkaarten, etc.
d) Het werven van fondsen bij particulieren, bedrijven, instellingen, stichtingen en anderen.
e) Cateren op Mexicaanse feesten.

Beleidsplan

Organiseren van een drietal evenementen.
Meerdere publicaties via het bulletin van de ambassade van Mexico.
Benaderen van bedrijven die zakelijke betrekkingen onderhouden met Mexico.
Bewustwording bevorderen van het bredere publiek voor problematiek.
Aanhaken bij geschikte activiteiten.
Benaderen van stichtingen en fondsen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.