Skip to main content
Close Menu

Jeugd met een Opdracht

Begunstigden: Gelovigen, Jongeren

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Jeugd met een Opdracht maakt deel uit van een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om Jezus persoonlijk aan deze generatie bekend te maken, zoveel mogelijk mensen voor deze taak te mobiliseren, en gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het vervullen van de zendingsopdracht.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Evangelisatie: JmeO organiseert jaarlijks tientallen internationale zendingsreizen (variŽrend van een tot twaalf weken); coŲrdineert, verzorgt en ondersteunt evangelisatieactiviteiten in NL (van grote campagnes als ?The God Story? tot ondersteuning van evangelisatieactiviteiten van derden en inzet van kleine teams, al dan niet vanuit het buitenland; in verschillende delen van het land en waar mogelijk in samenwerking met locale christenen/kerken).
Hulpverlening/hulpverstrekking: JmeO organiseert bewustwordingsevenementen, geeft boeken/publicaties uit, publiceert artikelen, werft fondsen voor projecten, verricht straatwerk onder daklozen en prostituees; coŲrdineert en runt kort- en langlopende projecten in zowel Europese landen als op andere continenten; biedt noodhulp bij rampen.
Training: JmeO organiseert seminars/workshops, camps, lesreizen, cursussen/scholen (variŽrend van spreekbeurten in kerken of andere bijeenkomsten tot het zelf organiseren van ťťn-dag seminars tot modulair onderwijseenheden van 12 weken fulltime interne opleidingen) - over allerhande missionaire onderwerpen gericht missionaire oriŽntatie en bewustwording, toerusting (kennis/vaardigheden), training door internships, coachingtrajecten etc. voor jongeren, gezinnen en kerken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Door de stichting wordt gewerkt aan (her)evangelisatie in Nederland, hernieuwing van de kerk, hervorming van de samenleving, internationale zending en hulpverlening. Training is een belangrijk middel om mensen op deze vijf terreinen in te zetten.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.