Skip to main content
Close Menu

Stichting WOL

Begunstigden: Analfabeten, Jongeren, Kinderen, Minima, Studenten, Vrouwen en meisjes, Werklozen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bevorderen van de bewustwording van de plaatselijke bevolking van Limmen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking door het verstrekken van informatie, het inschakelen van organisaties bij acties en projecten en het betrekken van belangstellenden bij de activiteiten.
Missie: Verbeteren van de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Burkina Faso door hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid te kunnen realiseren.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In Nederland:
1. Voorlichting en fondsenwerving door middel van Nieuwsbrieven, website, Facebook, presentaties en activiteiten met basisscholen, kerken en MBO.
2. Vergroten van de eigen deskundigheid door samenwerking met andere particuliere initiatieven en het volgen van trainingen bij professionele ontwikkelingsorganisaties.

In Burkina Faso:
1. Realiseren van een onderwijscomplex annex kenniscentrum voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en de kwaliteitsverbetering van basisonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso.
2. Bouwen en inrichten van scholen voor voortgezet onderwijs op het platteland van de provincie Yatenga.
3. Scholieren en studentenfonds: jaarlijks krijgen 50 kansarme jongeren de kans om voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en een vervolgstudie te volgen.
4. Ondersteunen van de partner in Burkina Faso om professioneler te werken.

Beleidsplan

Werken aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in de de provincie Yatenga van Burkina Faso.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.