Skip to main content
Close Menu

De Liedjesfabriek

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Door middel van muziek bieden van afleiding en plezier voor kinderen en volwassenen met een geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking of die zich op welke wijze dan ook in een minder bedeelde dan wel achtergestelde positie bevinden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Status eind 2014: actief in 4 kinderziekenhuizen in Nederland en in Villa Pardoes, minimaal op maandelijkse basis en meer dan 500 kinderen bereikt met onze muziekactiviteiten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verzorgen en faciliteren van mogelijkheden om samen met kinderen hun eigen verhaal om te zetten in audio(visuele) eindproducten.

Beleidsplan

Komende jaren willen we graag een vaste plek krijgen in alle officiŽle kinderziekenhuizen in Nederland. Zo gauw we die doelstelling hebben bereikt, willen we een optimale frequentie van draaidagen bereiken. De middelen die daarvoor nodig zijn, komen vooralsnog grotendeels van fondsen. Komende jaren willen we een vaste stroom van inkomsten genereren door o.a. (vaste) donateurswervingsacties, sponsoring van bedrijven en eigen merchandising. Daarnaast willen we een concept ontwikkelen voor de zakelijke markt.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.