Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Door middel van een netwerk van vele duizenden mensen zoveel mogelijk dromen uit laten komen van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met een trauma.

De Nederlandse samenleving verrijken met liefde, hoop en compassie en mensen inspireren hun dromen te leven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het creŽren van een netwerk van gecommitteerde, integere en liefdevolle mensen die vanuit urgentie en op professionele wijze opereren, en die belangeloos hun tijd en energie inzetten om mensen en met name kinderen hun dromen te laten leven.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014: 100 droomdagen georganiseerd.
In 2015: 73 droomdagen georganiseerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het organiseren van droomdagen voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met een trauma. Deze droomdagen zijn altijd onderdeel van de therapie van een professional. We werken veel samen met Jeugdzorginstellingen, psychologen, psychiatrische instellingen of rouwspecialisten.

Beleidsplan

De komende jaren worden grotere evenementen georganiseerd om fondsen te verwerven. Er is momenteel samenwerking met Vereniging het Verschil. Zij ondersteunen de stichting gedurende twee jaren om grote evenementen te organiseren, waarbij de stichting het goede doel is. Daarnaast zullen de sociale-mediamiddelen beter en ruimer worden ingezet ter verruiming van de naamsbekendheid en voor het verwerven van fondsen. Tot slot blijven de zakelijke netwerken belangrijk (business clubs/Rotary/ondernemersclubs) die veelal jaarlijks een goed doel ondersteunen. De grotere bedrijven worden ook extra benaderd ter verwerving van fondsen en ter realisering van dromen voor onze kinderen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.