Skip to main content
Close Menu

Vrienden van Amphia

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Kinderen, Ouderen, PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. De stichting heeft, ter bevordering van het algemeen belang, ten doel het verlenen van adviezen en al dan niet financiŽle steun aan- en het verstrekken van bepaalde zaken ter bevordering van de bekendheid, herkenbaarheid en kwaliteit op medisch, verpleegkundig, sociaal of educatief terrein van de stichting: Stichting Amphia, statutair gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20100257, welke projecten zijn gericht op het ondersteunen van de zorg aan patiŽnten, hun bezoekers en/of familie alsmede het op andere wijze ondersteunen van deze projecten en voorts al hetgeen met een en nader rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. met passie het werk van het Amphia Ziekenhuis te ondersteunen;
b. mensen te zoeken die het Amphia Ziekenhuis een warm hart toedragen;
c. projecten te financieren ter verhoging van het welzijn van de patiŽnt;
d. een nog betere zorg te stimuleren;
e. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en de overheid;
f. het organiseren van fondsenwervende activiteiten;
g. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Werving van donateurs en personen die periodiek of projectgericht willen schenken.
Publicatie van nieuwsbrief (eens per vier maanden) en informatie op de website www.amphia.nl/vrienden over projectresultaten.
Aanwezigheid bij open dag van het ziekenhuis en deelname aan algemene voorlichtingsavond voor clienten van het ziekenhuis
Onderhouden van netwerk met lokale fondsen in Breda evenals het bedrijfsleven in de regio, de CliŽntenraad van het Amphia ziekenhuis, de RvB van het Amphia ziekenhuis en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.