Skip to main content
Close Menu

Rijksmuseum van Oudheden (RMO)

Begunstigden: Algemeen publiek, Jongeren, Kinderen, Ouderen, Studenten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het in stand houden van het Rijksmuseum van Oudheden, het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in stand houden, verbeteren en aan het publiek presenteren van oudheidkundige voorwerpen en collecties, in het bijzonder op het gebied van het Oude Egypte, de Klassieke Wereld, het oude Nabije Oosten en de prehistorie en vroege geschiedenis van Nederland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn waarop de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter-)nationale uitwisseling verhalen wij over de relevantie van de oudheid in heden en verleden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.