Skip to main content
Close Menu

Nieuwe Generatie Brasil

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De doelstelling van de stichting is een nieuwe generatie Brazilianen de kans te bieden zich te ontwikkelen en hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken, zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden en ze betrokken te maken bij de stichting om iets terug te geven voor de volgende generatie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is geboren uit de wens om kansarme kinderen in BraziliŽ een betere toekomst te bieden door kinderen/jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen en zal via drie pijlers haar missie volbrengen en de doelstellingen realiseren. Het streven is dat elke locatie in BraziiliŽ invulling geeft aan de volgende drie pijlers:
- Dagopvang en onderwijs
- Moestuin
- Sport en speelplaats.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.