Skip to main content
Close Menu

FloJa Malawi

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Mensen met een beperking, Milieu, Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: het risico op ondervoeding, ziektes en achterstand in de algemene ontwikkeling voor wees en kwetsbare kinderen in Ngara (Malawi) te verminderen. Het doel op lange termijn is om het project in Malawi duurzaam te maken en zo zelfstandig mogelijk.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten van een dagopvang/kleuterschool voor wees- en andere kwetsbare kinderen, het controleren op hun gezondheid, het toezien op een juiste medische verzorging, het verstrekken van gezond voedsel en het toegang bieden tot scholing.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.