Skip to main content
Close Menu

Marriage Week Nederland

Begunstigden: Algemeen publiek, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Marriage Week brengt op diverse manieren het (maatschappelijk) belang van duurzame (huwelijkse) relaties in Nederland onder de aandacht en zal daartoe o.a. jaarlijks in Nederland een huwelijksweek uitroepen die de waarden van een gezonde relatie tussen man en vrouw positief ondersteunt. Alle acties zijn gericht op het verhogen van het bewustzijn in de maatschappij dat aan gezonde, duurzame relaties 'onderhoud' gepleegd moet worden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

* Jaarlijks van 7-14 februari, tijdens de Marriage Week, organiseert de stichting zelf activiteiten en moedigt anderen aan dat ook te doen.
* Er is een aanstelling hoogleraar Duurzame Relaties en Welzijn aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, ook hierbij heeft Marriage Week een belangrijke rol gespeeld, en helpt bij de financiering.
* Uitzending van nieuwsbrieven.
* Website.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.