Skip to main content
Close Menu

VBOK

Begunstigden: Alleenstaande ouders, Jongeren, Kinderen, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vrouwen en meisjes, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De leden van de VBOK willen het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven vergroten. Dit doen we door op een respectvolle en bewogen manier de publieke opinie te beÔnvloeden. Dit doen we door preventie, ondersteuning, zorg en onderzoek mogelijk te maken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondsenwerving
(laten) publiceren van opiniebijdragen in pers
aanwezigheid op publieksevenementen
financieren van een zorgorganisatie

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.