Skip to main content
Close Menu

voordekunst

Begunstigden: Algemeen publiek

Actief in

Informatie

Doelstellingen

voordekunst is het Nederlandse platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Wij stimuleren ondernemerschap bij kunstenaars en kunstinstellingen en willen het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur door middel van het faciliteren van ons platform vergroten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voordekunst is hťt platform voor crowdfunding in de creatieve sector.

Een positieve beweging die erop gericht is om culturele projecten te realiseren. Mogelijk gemaakt door de mensen waar het uiteindelijk voor bedoeld is, het publiek of beter nog: de ?crowd?.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.