Skip to main content
Close Menu

Learn2Gether

Begunstigden: Kinderen, Vluchtelingen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen bij en/of helpen voorkomen en beperken van sociaal-maatschappelijke problemen, zoals schooluitval, integratie van nieuwkomers in de maatschappij en in het onderwijs, sociale veiligheid, radicalisering of kansen-ongelijkheid in het onderwijs alsmede het bevorderen van kennis- en methodenontwikkeling rond deze thematieken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Scholen (docenten) worden ondersteund en geprofessionaliseerd in het toepassen van Peer coaching binnen hun school.
- Reguliere leerlingen worden opgeleid tot Peer Buddy voor Nieuwkomers (vluchtelingenkinderen).
- Nieuwkomers worden getraind in het leren reflecteren op zichzelf en de ander, het nadenken en stellen van de hulpvraag aan hun Buddy.
- Intervisie bijeenkomsten voor docenten en leerlingen die participeren in het Peer Buddy Nieuwkomer programma.