Skip to main content
Close Menu

ProstaatKankerStichting.nl

Begunstigden: Chronisch zieken, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)patiŽnten met prostaatkanker en hun naasten. Het verstrekken van informatie en voorlichting. Belangenbehartiging voor (ex)patiŽnten. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van prostaatkanker.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Organiseren van lotgenoten- en voorlichtingsbijeenkomsten, dagelijkse bezetting van de 0800-lotgenotentelefoon, zorgen voor eenduidige en volledige informatievoorziening aan patiŽnten en naasten via up to date voorlichtingsmateriaal in ziekenhuizen en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast stimuleert de stichting wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker door via adhesiebetuigingen nieuw onderzoek te onderschrijven.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.