Skip to main content
Close Menu

Advocaten voor Advocaten

Begunstigden: Algemeen publiek, Slachtoffers van geweld, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door advocaten (zoals vastgelegd in de Basic Principles on the Role of Lawyers) wereldwijd te bevorderen, onder meer door advocaten te ondersteunen die in hun beroepsuitoefening worden bedreigd of belemmerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

L4L steunt bedreigde advocaten middels het schrijven van brieven aan de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt, door berichten hierover te publiceren op de website, en het publiceren van artikelen/rapporten en te lobbyen in Den Haag, Europa en bij de VN.