Skip to main content
Close Menu

Equal Opportunity Fund, St.

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Ouderen, Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw. Door middel van

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

EOF heeft als doel het bevorderen van de economische, culturele en sociale ontwikkelingen in Ghana. Met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, water en microkredieten; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door projecten als hierboven genoemd, financieel te steunen en al hetgeen daarmee verband houdt.

Beleidsplan