Skip to main content
Close Menu

Sawasdee

Begunstigden: Analfabeten, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Bijdragen aan de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de volksgezondheid en het welzijn van de kinderen. Belangrijk is het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Financieel ondersteunen van opleidingen, studies, beurzen, onderwijsinstellingen, leerstoelen en projecten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondswerving bestaat uit de vaste maandelijkse bijdragen van sponsor-ouders die ťen of meer kinderen meerdere jaren financieel ondersteunen.
Er worden extra inzamelingsacties voor de nieuwbouw en het in stand houden van basisschooltjes in afgelegen provincieplaatsen in Cambodja. En voor het aids hiv+ project van het Kinderfonds waarin 500 kinderen worden geholpen en voor de verzending van hulpgoederen naar deze kinderen vanuit Nederlanden belangrijke bron zijn de inkomsten uit benefietavonden, collectes, verkoop van sjaals en accessoires, donaties van stichtingen, service clubs w.o. Rotary, Lions en Kiwanis, bijdragen van kerkelijke instanties, bedrijven, acties van scholen (w.o.rommelmarkten, sponsorlopen, statiegeld- en schoenendoosacties) en talrijke giften van donateurs, uit legaten en verder de opbrengsten van bazaars, verjaardagen, jubileum recepties.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.