Skip to main content
Close Menu

Muziekids

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het aangenamer maken van het verblijf van kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen door middel van muziekbeleving in Muziekids Studio's en troubadours.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondsenwerving, donateurswerving, sponsorwerving, naamsbekendheid vergroten d.m.v. eigen acties en acties door derden, aangaan van social partnerships met bedrijven, presentaties houden op b.v. scholen en bij service clubs die een actie willen houden voor Muziekids, informatie leveren over Muziekids via eigen website en social media, pers optrommelen bij elke evenement dat wij organiseren en bij openingen en jubilea van studio's enz.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.