Skip to main content
Close Menu

Voor je Buurt

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het in het algemeen belang verschaffen van een platform waarop aanbieders, afnemers en financiers, waar onder andere onder wordt verstaan burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, van buurtinitiatieven elkaar vinden en tot een gemeenschappelijke financiering en uitvoeringsmodel kunnen komen.

Beleidsplan