Skip to main content
Close Menu

Hart voor Kinderen

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het kind gecreŽerde gezinssituatie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees) kinderen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en schoolsponsoring.

Gezinssponsoring: Het plaatsen van verlaten kinderen ťn een pleegmoeder/ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen wij zowel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders. Dit zorgmodel heeft onze voorkeur.

Kindsponsoring: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen.

Schoolsponsoring: Daar waar kinderen thuis wonen maar om financiŽle redenen niet naar school gaan omdat de ouders de schoolbijdrage niet kunnen betalen.

Voor structurele hulp aan verlaten en kwetsbare kinderen werven wij donateurs die op structurele basis ons maandelijks ondersteunen. We bieden ook incidentele hulp daar waar urgent nood ontstaat zoals tijdens de aardbeving in Haiti, Nepal, Filipijnen e.d.
Op alle terreinen ontvangen wij feedback van partners in het buitenland.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.