Skip to main content
Close Menu

Agapè

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Gelovigen, Kinderen, Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De bevordering van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. De stichting stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar woord, de Bijbel.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

a. door dienstverlenend te functioneren ten opzichte van kerken en geloofsgemeenschappen in het uitvoeren van haar taken ten aanzien van evangelisatie en gemeenteopbouw;
b. door het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om het Evangelie in de Nederlandse samenleving te laten klinken; (huidige bewegingen van Agapè Nl zijn: Athletes in Action (sporters), StudentLife (studenten), IkzoekGod.nl (internet), StreetLink ((straat)jeugd) en DESIGNjeLeven (vrouwen)
c. door de geestelijke vorming van christenen teneinde hen te bekwamen tot een aktief getuigende rol in de samenleving; (oa trainingen)

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.