Skip to main content
Close Menu

Stichting BVA

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Gemeenschappen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Vastenactie zet zich in voor de allerarmsten in Afrika, AziŽ, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa, ongeacht hun sekse, ras, religie of overtuiging. Wij investeren in en steunen kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, die de mensen daar zelf hebben opgezet. Mensen die zich inzetten voor een toekomst van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Gedurende de zes weken voor Pasen wordt gecollecteerd voor de Derde Wereld in het kader van de Vastenactie. Diverse lokale activiteiten gericht op bezinning, bewustwording en fondsenwerving door kerkelijke vrijwilligers, hulp aan kleinschalige projecten van kerken en kerkverwante organisaties in landen van het Zuiden.Gedurende de vier weken voor Kerstmis wordt gecollecteerd voor de Derde Wereld in het kader van de Adventsactie. Indien nodig wordt er gecollecteerd voor noodhulpacties.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.