Skip to main content
Close Menu

Learn! Foundation

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het helpen en stimuleren van mensen om een vak te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in hun eigen leefomgeving zelfstandig inkomsten kunnen genereren, alsmede het stimuleren van (vak)onderwijs in de ruimste zin des woords.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondsenwevende activiteiten, commmunity altijd betrekken bij onze activiteiten om zodoende voldoende draagvlak te krijgen. Overigens komen de vragen vanuit de community zelf, maar blijkt dat we soms moeite moeten doen om hen erbij te blijven betrekken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.