Skip to main content
Close Menu

Don Bosco Kinder Fonds

Begunstigden: Analfabeten, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting is werkzaam in het algemeen maatschappelijk belang met name aan minderjarige kinderen, bij voorkeur weeskinderen, in Thailand en Cambodja. De Salesianen van Don Bosco verzorgen huisvesting, opvoeding, medische begeleiding en onderwijs.

In Cambodja onderhoudt de Don Bosco foundation nauwe contacten met de wees- en ziekenhuizen van de Missionaries of Charity geleid door de Indiase zusters van moeder Teresa.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondswerving bestaat uit de vaste maandelijkse bijdragen van sponsor-ouders die ťen of meer kinderen meerdere jaren financieel ondersteunen.
Er worden extra inzamelingsacties voor de nieuwbouw en het in stand houden van basisschooltjes in afgelegen provincieplaatsen in Cambodja. En voor het aids hiv+ project van het Kinderfonds waarin 500 kinderen worden geholpen en voor de verzending van hulpgoederen naar deze kinderen vanuit Nederland.Een belangrijke bron zijn de inkomsten uit benefietavonden, collectes, verkoop van sjaals en accessoires, donaties van stichtingen, service clubs w.o. Rotary, Lions en Kiwanis, bijdragen van kerkelijke instanties, bedrijven, acties van scholen (w.o.rommelmarkten, sponsorlopen, statiegeld- en schoenendoosacties) en talrijke giften van donateurs, uit legaten en verder de opbrengsten van bazaars, verjaardagen, jubileum recepties.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.