Skip to main content
Close Menu

Katholiek Dovenpastoraat

Begunstigden: Gelovigen, Mensen met een beperking, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De gespecialiseerde pastorale zorg voor dove mensen uit te oefenen, te ondersteunen en te faciliteren, de actieve deelname van dove mensen aan het leven van de Rooms-Katholieke Kerk in al zijn facetten te bevorderen, en het voor dove mensen mogelijk maken de zending van de Kerk in de wereld uit te voeren.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kerkdiensten gevolgd door samenzijn, huisbezoeken, geloofscursussen, bedevaarten, bezoek aan ziekenhuis, bezinningsdagen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.