Skip to main content
Close Menu

Dutch-Lanka Friendship Foundation

Begunstigden: Mensen met een beperking, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden, ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka, zulks in het kader van de armoedebestrijding en verbetering van de leefomstandigheden op Sri Lanka.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Friendship Foundation ondersteunt de lokale partnerorganisatie bij het uitvoeren van de bovengenoemde doelstelling. Op 2 dagcentra voor kinderen met een beperking staat de zelfstandigheid en praktijkonderwijs centraal. In een bejaardentehuis en een tehuis voor gehandicapte vrouwen staan hygiene, medische zorg, dagbesteding en onderhoud centraal. In een opvanghuis voor misbruikte kinderen begeleiden wij de kinderen en hun naaste familie bij het herintreden in de maatschappij.

Daarnaast geven wij voorlichting aan de lokale bevolking over de mogelijkheden die onze doelgroepen hebben.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.