Skip to main content
Close Menu

LandschappenNL

Begunstigden: Milieu, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Per 1 januari 2016 zijn vrijwel alle activiteiten van De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL.

Doelstellingen

Onze missie is het faciliteren en ondersteunen van de provinciale organisaties door bovenprovinciaal en landelijk belangen te behartigen, en zodoende een significante bijdrage te leveren aan ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, en de betrokkenheid van burgers daarbij.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.