Skip to main content
Close Menu

Kerstnacht Heerenveen

Begunstigden: Algemeen publiek, Gelovigen, Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Doel: samen zů Kerst vieren dat mensen inspiratie, bezieling en zingeving ervaren door het kerstevangelie.
Subdoelen:
- Diaconaal: aandacht voor aan het thema gerelateerde goede doelen.
- Leefbaarheid: verbinding tot stand brengen tussen Heerenveners, ongeacht afkomst, religie of maatschappelijke status.
- Verbinding: mensen een plezierige avond bezorgen, met name voor wie behoefte hebben aan gezelligheid, samenzijn.
- Sport en cultuur: bekendheid vergroten onder het publiek van culturele gezelschappen en sportverenigingen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Op Kerstavond een aantrekkelijk programma organiseren. Daarbij maakt de organisatie gebruik van een breed scala aan interreligieuze, interculturele en sportieve elementen ten behoeve van een brede doelgroep: de inwoners van Heerenveen en omgeving.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.