Skip to main content
Close Menu

Esther Vergeer Foundation

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Kinderen met een lichamelijke beperking door sport fysiek en mentaal sterker maken: Sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
Door sport sta je positiever en sterker in de maatschappij. Sport heeft veel te bieden. Vooral aan degenen die op achterstand staan in de samenleving. Zoals kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Voor hen is sport een kans om de beperking aan te kunnen, een kans om mee te doen, een kans om erbij te horen en een kans op een eigen toekomst.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Esther Vergeer Foundation realiseert projecten, genaamd Join the Club.
Join the Club is het project van de Esther Vergeer Foundation waarmee in Nederland kinderen met een lichamelijke beperking de kans krijgen ?gewoon? te sporten, bij een ?gewone? vereniging met als doel de kinderen zowel fysiek als mentaal te versterken, zodat ze uiteindelijk in staat zijn zelfstandig te leven met een beperking.
In 2015 zijn we gestart met 2 pilots bij verenigingen en inmiddels zijn we actief op 18 locaties in Nederland. Bij alle betrokken verenigingen zijn de kinderen volop aan het rolstoeltennissen. De Esther Vergeer Foundation vindt het belangrijk dat de kinderen structureel blijven sporten en dat er geen ?drempels? zijn om dat te verhinderen en dus zorgt de foundation voor:
- het in bruikleen geven van goede sportrolstoelen voor de kinderen;
- een train-de-trainersprogramma om de trainers (bij) te scholen;
- het aanbieden van een rolstoelvaardigheidstraining voor de kinderen;
- het verzorgen van een thema-training op maat.
Naast de Join the Club-projecten organiseert de Esther Vergeer Foundation sinds 2017 jaarlijks een Tenniskamp voor kinderen met een lichamelijke beperking.
Overige activiteiten, zoals clinics, staan allemaal in het kader van de Join the Club projecten.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.