Skip to main content
Close Menu

De Hond Kan De Was Doen

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting de Hond kan de Was Doen heeft ten doel:
a) het ondersteunen van de realisering van training van assistentiehonden in hulphondenschool of thuissituatie voor volwassenen en kinderen met beperking in Nederland; onder deze training wordt hierbij verstaan het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een functiebeperking door middel van het volgen van een trainingsprogramma om een eigen of verkregen hond op te leiden tot assistentiehond;
b) het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en werkt voor de financiering van bovenstaande zoveel mogelijk met onbezoldigde vrijwilligers. De stichting heeft geen bezittingen in de vorm van gebouwen of auto?s en werkt zeer kostenefficiŽnt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Zie Jaarverslag 2017

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.