Skip to main content
Close Menu

De Ster

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verlenen van laagdrempelige hulp aan jeugdigen op diverse probleemgebieden.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

STARtkamp
Sterkamp
Maankamp
Sterk ID
Stay Strong

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.