Skip to main content
Close Menu

Medical Checks for Children

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verbeteren van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 zijn er 9 missies geweest (2013: 8).
In 2014 zijn er 3 nieuwe lokaties bekeken, 1 in India (Calcutta) en 2 in Zuid Afrika. In Bangladesh werden 1 missie uitgevoerd. In samenwerking met de Cyprische Sophia-stichting
waren een 2-tal missies actief in Kenia en tevens missies naar India, Tanzania, Filipijnen, Nepal en 2 nieuwe MCC-missies in Zuid-Afrika.
In totaal werden in 2014 ruim 8.907 kinderen door vrijwilligers medisch onderzocht en behandeld. In een aantal missies waren ook tandartsen opgenomen. In het verslagjaar vonden er een voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor potentiŽle missiedeelnemers.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Met een team van 10-12 vrijwilligers, waaronder minimaal 50% artsen, worden ongeveer 10.000 kinderen per jaar gecheckt op het gebied van lengte, gewicht, HB-waarde in het bloed, algemene lichamelijke gezondheid. Daar waar nodig worden de kinderen voorzien van medicijnen en/of worden zij opgenomen in het lokale ziekenhuis ter controle

Beleidsplan

Doel van de instelling is om in 2015 de te verlenen zorg op hetzelfde niveau van voorgaande jaren te houden. De benodigde gelden zullen worden geworven via acties waarbij om een donatie wordt gevraagd, alsmede het direct benaderen van "sponsoren" vanuit het netwerk. Sinds 2013 is MCC gestart om ook per missie sponsorgelden binnen te halen. Van te voren wordt per missie het financiŽle sponsordoel vastgesteld. Wij zien nu al dat dit zijn vruchten afwerpt. Op onze website is per missie de stand van zaken zichtbaar.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.