Skip to main content
Close Menu

Stichting Museumpark Archeon

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Analfabeten, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Ouderen, Studenten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het in stand houden van Museumpark Archeon en het Archeologiehuis Zuid-Holland in zowel fysieke vorm, evenals instituut, in zowel de nabije, als de verre toekomst. Het verzorgen van het optreden als gastheer voor een breed, gevarieerd publiek. De Stichting richt zich zowel op schoolkinderen, ouderen en gezinnen uit de regio als op een nationaal en internationaal publiek.
Het zorg dragen voor een vermakelijke en plezierige dag / bezoek in een historische wetenschappelijk verantwoorde omgeving.
Het fungeren als kenniscentrum voor de geschiedenis en archeologie van Nederland van het Mesolithicum tot aan de vijftiende eeuw. Hiertoe wordt kennis over het materiŽle en immateriŽle erfgoed van ons land van deze periode verzameld en gedocumenteerd.
Het op informatieve en interactieve wijze tentoonstellen, evenals het documenteren en registreren van de kerncollectie reconstructies en de kerncollectie archeologische voorwerpen, gedurende openingstijden, om op deze wijze bezoekers te onderwijzen, in acht nemend de maatschappelijke en archeologische context van de collectie.
Het op effectieve wijze beheren en behouden van de museale collectie, door structureel toezicht te houden op de collectie en haar omgeving en door waar nodig onderhoud, conservatie- en restauratiewerkzaamheden te (laten) verrichten.
Het uitbreiden van de historische perioden met nieuwe locaties, boerderijen en hutten.
Het volgen van archeologische vondsten en opgraving studies.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.