Skip to main content
Close Menu

Wiesje

Begunstigden: Chronisch zieken, Ouderen, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het in Suriname opzetten en blijvend exploiteren van opvang, zorg, begeleiding en/of therapie ten behoeve van dementiepatiŽnten van Surinaamse afkomst, alsmede - indien dit wezenlijk en medisch verantwoord is - zodanige in Nederland verblijvende patiŽnten in Suriname te doen laten verplegen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In april 2011 is grond verkegen voor het bouwen van een woonzorgcentrum voor mensen met dementie. In 2012 is het projectplan voor de woonzorgvoorziening gereed gekomen en zijn eerste schetsen door de architect opgesteld.
In 2013 zijn de plannen voor de bouw gereed gekomen en zijn eerste bestektekeningen opgesteld.
De dagopvangvoorziening en het kenniscentrum zijn inmiddels reeds 10 jaar actief.
In 2014 is gestart met de bouw van de eerste unit van de woonzorgvoorziening. Verwachte oplevering medio 2015.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het aansturen van een kenniscentrum ten behoeve van opleiding en training, voorlichting en informatievoorziening, beheer van een dagopvang voor thuiswonende dementerenden, taakontlasting van mantelzorgers en de thuiszorg, fondsenwerving voor woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Beheer van een 24-uurs woonzorgvoorziening voor mensen met dementie.

Beleidsplan

Activiteiten:
exploiteren van een kenniscentrum
exploiteren van een dagopvangvoorziening
bouwen en exploiteren van een woonzorgvoorziening.

Werven van gelden:
donaties van particulieren, bedrijven en instellingen
organiseren van een charity brunch.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.