Skip to main content
Close Menu

Wensstichting SHAMAJO

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het vervullen van hartenwensen van iedereen vanaf vier jaar, die vanaf de geboorte (ernstig) meervoudig gehandicapt is en daarnaast een levensbedreigende ziekte heeft.
Het organiseren van evenementen voor groepen (meervoudig) gehandicapten, van jong tot oud, die normaal gesproken, vanwege hun beperkingen, niet toekomen aan het beleven van een dergelijke ervaring.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In tien jaar tijd groeit SHAMAJO uit van een klein initiatief tot een professioneel werkende organisatie die volledig draait op de inzet van zo'n
65 vrijwilligers. Het eerste jaar (2004) genoten bijna tweehonderd VIPs - zo noemt SHAMAJO haar doelgroep -≠ van de evenementen. Vorig jaar waren het er zelfs meer dan 4.000. De door SHAMAJO georganiseerde activiteiten blijken onmisbaar voor onze doelgroep waar weinig of niets voor wordt georganiseerd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Naast het vervullen van hartenwensen organiseert SHAMAJO de volgende evenementen:

Fairs (nostalgische kermissen):
Jaarlijks organiseert SHAMAJO vier tot vijf Fairs op diverse plaatsen in Nederland. Twee dagen lang kunnen VIPs genieten van de kermisattracties die zo veel mogelijk zijn aangepast aan de handicaps.
Denk bijvoorbeeld aan toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, het volume van de muziek en het draaitempo van de attracties.

Cruise (boottocht):
Een keer per jaar organiseert SHAMAJO de Cruise. Met zo'n 250 VIPs en begeleiders varen we over de Maas in luxe sloepen en prachtige boten: in totaal ruim twintig boten.

Sinterklaasfeest:
In samenwerking met het Sinterklaashof (Weverkeshof) in Nuenen organiseert SHAMAJO het Sinterklaasfeest voor zo'n twintig VIPs en hun ouders/begeleiders en broertjes en zusjes. In alle rust kunnen ze genieten van het feest.

Naast de genoemde evenementen organiseerde SHAMAJO de Ride (motorrit), VIP-Concert (benefietconcert), Spoorwensexpress i.s.m. NS en nog veel meer.

Beleidsplan

Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (ernstig) meervoudig gehandicapten in Nederland structureel verbeteren. De zorg en aandacht voor de leefomstandigheden van (ernstig) meervoudig gehandicapten in Nederland biedt ruimte voor verbetering. Wordt er genoeg gedaan om hun welbevinden te optimaliseren? Wij denken van niet. Dat kan en moet anders. Wensstichting SHAMAJO gaat voor een Nederland waarin de behoeften van (ernstig) meervoudig gehandicapten herkend, erkend en optimaal ingevuld worden. Dat kan alleen als alle betrokkenen de belangen van deze mensen centraal stellen. Om dat te bereiken werkt SHAMAJO aan bewustwording en educatie, onder andere door het organiseren van diverse activiteiten en vervullen we individuele wensen die (ernstig) meervoudig gehandicapten onbeperkt laten genieten. Zij zijn onze VIPs.
SHAMAJO wil middelen genereren voor het vervullen van hartenwensen, het organiseren van evenementen en (educatieve) projecten voor (ernstig) meervoudig gehandicapten die zonder de inzet van fondsenwerving niet gerealiseerd kunnen worden, denk hierbij aan structurele samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven, donateurswerving, acties van derden stimuleren en eigen inkomsten vergroten.
Bekijk het meest actuele beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.