Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren komt op voor huisdieren in Nederland, al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief. Zo voorkomt de Sophia-Vereeniging huisdierenleed door voorlichting te geven over de aanschaf, het natuurlijke gedrag en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zet zij zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop.

Onder het motto 'Dieren begrijpen is dieren beschermen' bestrijdt de Sophia-Vereeniging dierenleed bij de bron. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan daarbij voorop. Daarin is de Sophia-Vereeniging in Nederland uniek. Het uiteindelijke doel is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De activiteiten van de Sophia-Vereeniging zijn gericht op de aanpak van de zogenaamde Vijf O?s: Onwetendheid, Onnadenkendheid, Onvermogen, Onverschilligheid en Onwil, die oorzaak zijn van een verkeerde omgang met huisdieren:
- Onwetendheid over wat een adequate verzorging van dieren inhoudt en over het natuurlijke gedrag van huisdieren;
- Onnadenkendheid bij de aanschaf van een huisdier, waardoor geen rekening gehouden wordt met de consequenties die het verzorgen van een huisdier met zich meebrengt;
- Onvermogen om een dier te verzorgen, bijvoorbeeld door financiŽle problemen, gezinsuitbreiding, gezondheidsproblemen of tijdsgebrek;
- Onverschilligheid over de gezondheids- en welzijnsproblemen die het gevolg zijn van een verkeerde verzorging of huisvesting van een huisdier;
- Onwil om een huisdier goed te behandelen: het dier wordt verwaarloosd, mishandeld of gedood.

Sophia SnuffelCollege
Het Sophia SnuffelCollege leert kinderen hoe ze veilig met honden omgaan. Zo?n honderd vrijwilligers uit heel Nederland bezoeken daarvoor met speciaal geteste honden de laagste groepen van de basisschool. Zij leren kinderen in drie lessen de lichaamstaal van honden begrijpen. Op die manier kan het aantal hondenbeten bij kinderen beperkt worden en neemt angst voor honden af. Bovendien draagt het Sophia SnuffelCollege bij aan meer begrip en respect voor honden en andere dieren.

Sophia DierenSpreekuren
Huisdieren houden kost tijd, energie, ruimte en geld. Niet iedereen realiseert zich dat. Te vaak wordt een huisdier impulsief aangeschaft, met als gevolg dat veel dieren in een asiel belanden. Andere dieren krijgen niet de verzorging die zij nodig hebben. Wie vragen heeft over de aanschaf, de verzorging of het gedrag van zijn huisdier, kan gratis terecht bij de deskundigen van de online Sophia DierenSpreekuren.

Eenzaamheid bij huisdieren
In Nederland leven zo'n 30 miljoen huisdieren. De meeste zijn van nature sociale dieren waarvoor contact met een soortgenoot of met het baasje een eerste levensbehoefte is. Toch leven de meeste dieren in hun eentje en krijgen ze gemiddeld slechts 8 minuten aandacht per dag. Dit veroorzaakt stress, afwijkend gedrag en een vroegtijdig sterven. Door huisdiereigenaren te informeren over de sociale behoeften van hun dier, vindt bewustwording plaats en kan eenzaamheid worden aangepakt.

Positieflijst
Veel dieren die in Nederland als huisdier gehouden worden, lijden ernstig omdat op geen enkele manier tegemoet gekomen kan worden aan hun natuurlijke behoeften. In 2014 is met de hulp van de Sophia-Vereeniging in Nederland een zogenaamde ?positieflijst? tot stand gekomen, die grenzen stelt aan welke dieren er in Nederland wel en niet gehouden mogen worden. De vereniging streeft naar een snelle invulling van de lijst, met enkel diersoorten waarvan ondubbelzinnig is aangetoond dat zij zonder problemen kunnen worden gehouden door particulieren.

Rashonden
Rashonden worden gefokt op specifieke uiterlijke kenmerken. Deze zijn soms zo extreem dat ze ernstig dierenleed veroorzaken: ademhalingsproblemen door een te korte snuit, huidinfecties door overmatige rimpels, chronische pijn door skeletafwijkingen. Ook is er vaak sprake van inteelt, met erfelijke afwijkingen zoals kanker en doofheid tot gevolg. De Sophia-Vereeniging pleit voor strenge, duidelijke regels voor de rashondenfokkerij, opgelegd door de overheid. Daarbij moet niet het uiterlijk, maar het welzijn van honden centraal staan.

Doden van huisdieren
Dankzij de inspanningen van de Sophia-Vereeniging is het eindelijk verboden om honden en katten zelf te doden. De vereniging is blij met deze maatregel, maar konijnen, knaagdieren, vogels en vissen mogen nog steeds worden afgemaakt, bijvoorbeeld omdat een fokker hun uiterlijk niet perfect vindt. De Sophia-Vereeniging pleit dan ook voor een verbod dat geldt voor Šlle huisdieren.

Huisdierenoverschot
In Nederland leven veel meer huisdieren dan dat er mensen zijn die voor een dier willen zorgen. Desondanks worden er jaarlijks honderdduizenden dieren geboren, bij fokkers en ook bij particulieren thuis. Dit leidt tot een groot aantal huisdieren dat in een asiel of opvang verblijft, op advertentiewebsites wordt aangeboden of een zwervend bestaan leidt. Om het probleem van het huisdierenoverschot aan te pakken, zet de Sophia-Vereeniging zich ervoor in dat:
- mensen beter geÔnformeerd een huisdier aanschaffen en er minder snel afstand van doen;
- de verkoop van huisdieren in winkels en via het internet verboden wordt;
- potentiŽle huisdiereigenaren dieren aanschaffen bij een asiel of opvang;
- huisdierbezitters hun dieren castreren en geen nestjes nemen;
- het fokken van huisdieren aan banden wordt gelegd met strenge regelgeving omtrent geboortebeperking.

Ook huisdieren in acute nood kunnen rekenen op de hulp van de Sophia-Vereeniging:

Btw-verlaging dierenarts
Huisdieren worden vaak niet of te laat naar de dierenarts gebracht vanwege de hoge kosten. Dat brengt ernstig dierenleed met zich mee. De Sophia-Vereeniging zet zich in voor een verlaging van het btw-tarief van dierenartsen, zodat huisdieren de medische zorg krijgen die ze verdienen.

Sophia DierenEHBO
Het handboek Sophia DierenEHBO is er voor iedereen die zijn kat, hond, vogel, knaagdier of konijn spoedeisende hulp wil kunnen bieden in noodsituaties. Aan bod komen onder meer verbindingstechnieken, reanimatie, brandwonden, shock en onderkoeling. Met het handboek Sophia DierenEHBO kunnen huisdiereigenaren snel en adequaat handelen en dierenlevens redden.

Sophia NoodSticker
Wanneer er in een woning brand uitbreekt, er is ingebroken of er een ongeval heeft plaatsgevonden, kunnen mensen rekenen op hulpdiensten. Huisdieren worden echter vaak aan hun lot overgelaten. De Sophia-Vereeniging ontwikkelde daarom de Sophia NoodSticker voor op de voordeur. Daarmee kunnen brandweer, politie en ambulance gewezen worden op de aanwezigheid van huisdieren, zodat ook zij worden gered.

Meldpunt Dierenmishandeling
Wie getuige is van dierenmishandeling of -verwaarlozing, kan dit melden bij het Meldpunt Dierenmishandeling op Sophia-Vereeniging.nl. In de meeste gevallen kan de Sophia-Vereeniging een helpende hand bieden of doorverwijzen naar de juiste instantie, zodat de dieren in kwestie geholpen worden.

Sophia HitteStikker
Bij warm weer loopt de temperatuur in een auto gemakkelijk op tot boven de 40 graden. Voor honden is deze hitte levensgevaarlijk. Zij kunnen hun warmte moeilijk kwijt, waardoor ze snel oververhit raken en overlijden. Met de Sophia HitteStikker, posters bij pretparken en via de (sociale) media worden hondeneigenaren gewaarschuwd voor de gevaren van een te hete auto.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.