Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Stoelenproject stelt zich tot doel een laagdrempelige opvang te zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam.
Daarnaast wil het de bewustwording bevorderen van de dak- en thuislozenproblematiek, leemten in de bestaande hulpverlening aantonen en onder de aandacht brengen van overheden en particulieren.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.