Skip to main content
Close Menu

Vrienden van Nieuw Unicum

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verlenen van steun aan de bewoners van de Wet Langdurig Zorg instelling voor mensen met een complexe lichamelijke beperking 'Stichting Nieuw Unicum', gevestigd te Zandvoort en Haarlem.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 200 lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum. Hierdoor kan concrete en kleinschalige hulp worden geboden aan bewoners en kunnen projecten gerealiseerd worden. Het betreft altijd hulp of een project waarvoor geen aanspraak kan worden gemaakt op reguliere financiŽle regelingen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.