Skip to main content
Close Menu

Shaare Zedek

Begunstigden: Chronisch zieken, Kinderen, PatiŽnten, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting verricht haar werkzaamheden in gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid.
De stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare Zedek Medical Center (SZMC) te Jeruzalem en dit financiŽle en morele hulp te verlenen.
Zij stelt daarbij als voorwaarde dat SZMC medische hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in genoemd ziekenhuis de beschermwaardigheid van het leven vanaf het ontstaan tot en met de eindfase van het leven - ongeacht de leeftijd - gestalte krijgt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

-Presentaties over het ziekenhuis en de maatschappelijke impact van de financiŽle en morele steun.
-Aandacht vragen via de media- facebook, twitter, dag- en weekbladen, specifieke magazines.
- Het Shaare Zedek magazine wordt viermaal per jaar toegezonden aan de donateurs en overige belangstellenden.
-Direct mail aan kerkgenootschappen

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.