Skip to main content
Close Menu

Faridpur

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Kinderen, Mensen met een beperking, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Faridpur is in 2001 opgericht in Oenkerk met als doelstelling het geven van hulp aan medische en sociale projecten ten behoeve van armen in de derde wereld.

Primair steunt de stichting plastisch-chirurgische missies in Bangladesh in Nigeria, waarbij kinderen met ernstige misvormingen - aangeboren of opgelopen, zoal schisis en brandwonden - (vrijwel) gratis worden behandeld. Door deze operaties kunnen ze vaak weer een actieve rol spelen in hun gemeenschap, worden ze geaccepteerd en kunnen ze een opleiding volgen en werk vinden.
De meeste van deze geopereerde patiŽnten hadden de ingreep nooit zelf kunnen bekostigen.
Reconstructieve chirurgie is veelal nog een schaars item in de derde wereld en voor de meeste mensen onbereikbaar. We proberen hier ook wat verandering in te brengen door bij onze missies plaatselijke jonge artsen en chirurgen uit te nodigen en hen in deze operaties trainen.

Tevens ondersteunt de stichting sociale projecten, waarvan het weeshuis Holland Children House in Faridpur, Bangladesh en de School for Handicapped Children in Mangu, Nigeria de belangrijkste zijn.

Samenwerking met plaatselijke organisaties is essentieel; deze zijn als eigenaar primair verantwoordelijk voor de projecten, terwijl wij te gast zijn en ondersteunen.
In Bangladesh is onze zusterorganisatie de Faridpur Welfare Foundation.
In Nigeria vallen onze activiteiten onder de paraplu van COCIN (Church of Christ in Nations), een grote protestantse kerkorganisatie met het centrum in Plateau State.

De plastisch-chirurgische missies worden logistiek en financieel ondersteund door de Stichting Interplast Holland, met wie in de loop der jaren een sterke band is opgebouwd.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

organisatie medische missies naar Faridpur (1x per jaar) en Mangu ( 2X per jaar)
FinanciŽle ondersteuning van Holland Children House in Faridpur

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.