Skip to main content
Close Menu

Stichting Nepal

Begunstigden: Algemeen publiek, Alleenstaande ouders, Analfabeten, Chronisch zieken, Dak- en thuislozen, Dieren, Gedetineerden, Gemeenschappen, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, LHTB, Mensen met een beperking, Milieu, Minderheden, Minima, Natuurgebieden, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Directe sponsoring van kinderen en schoolgeldprojecten.
Randvoorwaarden scheppen die onderwijs mogelijk maken door onder andere:
- de bouw of renovatie van scholen
- financieren van leraren
- financieren van leermiddelen.
Bijdragen aan de gezondheid van de bewoners in de regio's waar wij actief zijn.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Summit Trekking Welfare Fund [STWF] functioneerde wederom als vanouds. Ook de inmiddels in het fonds ondergebrachte weeskinderen op de Pushpanjali-school presteerden uitstekend. Met de beheerders van STWF is afgesproken om zoveel mogelijk kinderen op dezelfde school onder te brengen, om een betere onderhandelingspositie over de kosten te verkrijgen. Ook streven we naar een vast budget per jaar van circa ? 11.000.

De samenwerking met Esther Benjamins Trust [EBT] loopt goed. Het contact is doorgaans per e-mail, maar minstens een maal per jaar is er een ontmoeting met de bestuurder Ian Kerr. De afspraak is om uitsluitend nog met de verantwoordelijken in Nepal te werken, Esther Benjamins Memorial Fund [EBMF]. Deze samenwerking loopt via onze lokale vertegenwoordiger Jeroen van den Bergh. Gelden worden nu via hem aan EBMF uitbetaald op basis van vooraf gemaakte afspraken en na controle van de bijbehorende kasstukken.
Het accent van de samenwerking ligt nu op de scholen in Makawanpur. Het aantal kinderen in de Refuge in Godavari wordt afgebouwd. Zij worden herenigd met hun familie of krijgen een plaats in een begeleid-wonen project.

Het vorig jaar gestarte project met Nepal Trust, de school in Thehe, gefinancierd door Stichting Marguerite Damelon, is in 2014 bijna voltooid. De oplevering zal in de zomer van 2015 zijn.

Samenwerking met Stichting Jyoti en SOS/De Ronde Venen verloopt naar wens. Ook de steun van particulieren is gelijk gebleven, met uitzondering van de sponsoren uit Nepal van twee kinderen op de Pushpanjali school. Deze komen nu volledig voor rekening van Stichting Nepal.

De samenwerking met Jeroen van den Bergh en Nepal Trust verloopt steeds beter. Jeroen neemt steeds meer van het uitvoerend werk voor zijn rekening en de verslaglegging en rapportage zijn veel beter dan voorheen.

De samenwerking met Stichting Nepal Sammaan verloopt goed, maar de uitvoering van het voorgenomen project [School Baluhawa] is verschoven naar 2016. Fondswerving gaat pas van start nadat er een contract met Wilde Ganzen is getekend. Dit gebeurt waarschijnlijk in de tweede helft van 2015.

Dit jaar is er ? 71.234 aan projecten besteed, ? 45.296 aan bouw en ? 11.046 aan scholing.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fondsenwerving voor en sponsoring van:
- de bouw of renovatie van scholen
- financieren van leraren
- financieren van leermiddelen.
-verstrekken van beurzen
-bouw gezondheidscentra

Beleidsplan

De stichting heeft de volgende doelstellingen:
- directe sponsoring van kinderen en schoolgeldprojecten;
- randvoorwaarden scheppen die onderwijs mogelijk maken door onder andere:
* de bouw of renovatie van scholen;
* financieren van leraren;
* financieren van leermiddelen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.