Skip to main content
Close Menu

KidsRights

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en hun rechten promoot en ondersteunt. Daarbij ziet KidsRights de kinderen zelf als 'changemakers'.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We doen onderzoek om inzicht te verschaffen in de wereldwijde status van kinderen en hun rechten en hier internationaal aandacht voor te krijgen. Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- de KidsRights Index, welke de wereldwijde status van kinderrechten in kaart brengt
- en de KidsRights Reports over specifieke kinderrechtenthema?s.

We ondernemen actie om de realisatie van kinderrecht direct te verbeteren en om kinderparticipatie te stimuleren. Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- concrete ontwikkelingsprojecten waarbij kindparticipatie een essentieel onderdeel is
- Zorg en Studiefonds welke toegewezen wordt aan de Internationale Kindervredesprijswinnaars.

We doen aan advocacy om bewustzijn te creŽren over kinderrechten en te garanderen dat kinderrechten op de internationale agenda worden geplaatst om de realisatie hiervan te bevorderen. Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- de jaarlijks uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs (ICPP)
- The KidsRights Youngsters
- Lespakket Nederlandse basisscholen.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.