Skip to main content
Close Menu

KidsRights

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gemeenschappen, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, Minderheden, Minima, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en hun rechten promoot en ondersteunt. Daarbij ziet KidsRights de kinderen zelf als 'changemakers'.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

2014 Start KidsRigths Youngsters, sindsdien:
- Thandiwe was in februari 2015 keynote speaker bij de openingsceremonie van het Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum in New York waar zij bij VN-chef Ban Ki-moon heeft gevraagd om meer invloed voor kinderen in de nieuwe ontwikkelingsdoelen.
- Neha was 1 van de 3 geselecteerden die haar organisatie mocht presenteren bij de Coca Cola Hackathon op 25 juli 2015, om zo te profiteren van de innovatieve en creatieve ideeŽn van deze groep experts.
- Kesz was eind juli 2015 keynotepseaker op de Children as Actors for Transforming Society conferentie (CATS) in Zwitserland. CATS is een weeklange conferentie welke kinderen en jongeren de unieke kans biedt om samen te komen en als gelijkwaardige partners stappen te zetten om de wereld in beweging te brengen voor het welzijn van kinderen.
- Uit zeker 10.000 aanvragen was Baruani gekozen en uitgenodigd om op 22 augustus 2015 te komen spreken op het Global Forum on Youth, Peace and Security. Dit forum is een unieke samenkomst van jongeren, jongerenorganisaties, NGO?s, overheden en VN-commissies om een nieuwe internationale agenda voor te stellen voor jongeren, vrede en veiligheid.
- Op 3 september 2015 bereikte Chaeli Mycroft als eerste vrouwelijke quadriplegic de top van de Kilimanjaro. Samen met 7 andere klimmers begon ze haar reis om het bewustzijn van de rechten van kinderen met een beperking te vergroten en om geld in te zamelen voor haar stichting.
- Alle leden van het Youngsters platform blijven zich ook lokaal inzetten om zo de changemaking waarvoor ze genomineerd waren voort te zetten.

2015 Sinds de oprichting van KidsRights meer dan 122.000 kwetsbare kinderen binnen 39 projecten in 20 landen binnen 4 continenten direct geholpen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

We doen onderzoek om inzicht te verschaffen in de wereldwijde status van kinderen en hun rechten en hier internationaal aandacht voor te krijgen. Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- de KidsRights Index, welke de wereldwijde status van kinderrechten in kaart brengt
- en de KidsRights Reports over specifieke kinderrechtenthema?s.

We ondernemen actie om de realisatie van kinderrecht direct te verbeteren en om kinderparticipatie te stimuleren. Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- concrete ontwikkelingsprojecten waarbij kindparticipatie een essentieel onderdeel is
- Zorg en Studiefonds welke toegewezen wordt aan de Internationale Kindervredesprijswinnaars.

We doen aan advocacy om bewustzijn te creŽren over kinderrechten en te garanderen dat kinderrechten op de internationale agenda worden geplaatst om de realisatie hiervan te bevorderen. Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- de jaarlijks uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs (ICPP)
- The KidsRights Youngsters
- Lespakket Nederlandse basisscholen.