Skip to main content
Close Menu

Welzijn Kinderen van Bal Anand

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verwerven van gelden ten behoeve van het welzijn van de gehandicapte kinderen in het kindertehuis Bal Anand in Mumbai (voorheen Bombay) in India.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Groeiend aantal vaste sponsors en donateurs. Op Umang wonen 13 jongeren van boven de 18 jaar sedert maart 2010. Verdere bouw vordert gestaag. Optimalisatie van de zorg door gedegen vrijwilligers die voor langere tijd actief zijn.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Werven van fondsen voor de verzorging van de gehandicapte kinderen en voor het realiseren van Umang, de zorgboerderij als permanente woonplek voor hen. Bemiddelen bij vrijwilligerswerk in Bal Anand en op de zorgboerderij Umang.

Beleidsplan

Het benaderen van zowel natuurlijke als rechtspersonen om in de leefkosten van de gehandicapte kinderen te voorzien en/of bij te dragen in de realisatie van de zorgboerderij Umang.
Men doneert ťťn of meerdere malen en/of men sponsort met een vast bedrag, meestal per maand, ťťn of meerdere van de gehandicapte kinderen. Deze geldgevers ondernemen vaak ook akties in de richting van familieleden/kennissen, scholen, kerken etc.
De Stichting rekruteert, informeert, adviseert en begeleidt mensen die vrijwilligerswerk (willen gaan) doen in het kindertehuis Bal Anand en/of op de zorgboerderij Umang.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.