Skip to main content
Close Menu

Homeopaten zonder Grenzen

Begunstigden: Chronisch zieken, Gemeenschappen, Kinderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het bereikbaar maken - zonder enige politieke binding en derhalve op een volstrekt onafhankelijke wijze - van het ideaal "Gezondheid voor Allen", zoals dat ideaal is omschreven door de Wereld Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De in 2014 behaalde resultaten zijn:
- Opleiding community health workers in Benin:
Behaald resultaat: Door een totaal onverwacht overlijden van haar echtgenoot heeft de lokale docente/coŲrdinatrice haar werk een aantal maanden moeten stilleggen.

Zij heeft in elk van de 6 arrondissementen 2 supervisiebezoeken en trainingsweken kunnen organiseren. Daar heeft de harde kern van 150 zeer actieve en nog een groep van 100 minder actieve community health workers aan deel genomen. Samen hebben zij ruim 5.000 patiŽnten behandeld.
Naast het superviseren van de behandeling van patiŽnten lag de nadruk dit jaar op het samen ontwikkelen van een in de praktijk hanteerbaar rapportagesysteem per community health worker.

- Opleiding studenten in Uganda:
Behaald resultaat: In oktober 2014 is het HzG-docententeam in Kagadi geweest voor het verzorgen van twee lesperiodes van een week aan de gevorderde epicenter managers van URDT en een nieuwe groep studenten. De gevorderde groep heeft les gehad in homeopathische behandeling van moeder en kind tijdens zwangerschap en bevalling. Daarnaast is begonnen met het opleiden van vier toekomstige docenten middels een Training of Trainers.
In de dorpen worden patiŽnten behandeld door de door HzG opgeleide zorgverleners. De behandelresultaten worden aan HzG gerapporteerd.

- Seminar over PTSS en projectmanagement in KroatiŽ:
In april 2014 heeft een HzG-docententeam op uitnodiging van collega-organisatie Homeopaths without Borders Croatia (HwB-Cr.) een bezoek gebracht aan Zagreb.
Zij hebben een workshop projectmanagement verzorgd voor bestuur van HwB-Cr.
Daarnaast hebben zij een seminar gegeven over psychotrauma voor belangstellenden uit de grotere regio, samen met Ina Rahmanovic uit Tuzla.

- Verkennende missie Gambia:
In maart 2014 is er een verkennende misse naar Gambia geweest. Op voorspraak van de Nederlandse Stichting Hand to Hand, sinds 2001 werkzaam in Gambia, nodigde het Ministry of Health and Social Welfare HzG uit voor een oriŽnterend bezoek. In een eerste gesprek met een medewerker van de Minister heeft het Ministerie laten weten dat het district Lower River Region (LRR) is aangewezen voor de HzG-training.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het opleiden van mensen binnen de homeopathische geneeswijze, het opzetten van onderwijsprojecten in samenwerking met de lokale gezondheidszorg en de lokale autoriteiten.
Daartoe organiseren wij trainingen voor praktiserende professionele homeopaten (therapeuten en artsen) in Nederland (training of trainers).
Specifiek gerichte fondsenwerving verschillend qua doelgroep: donoren, donateurs algemeen publiek.

Beleidsplan

Acties 2015
Werkzaamheden richten zich voornamelijk op het opleiden van lokale beroepsbevolking in de gezondheidszorg, en het verzorgen van projecten in Uganda, Benin en sinds 2015 Gambia. Voorbereidingen worden getroffen om in KroatiŽ nieuwe doelgroepen op te leiden, en is met name gericht op het behandelen van Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS).
Tevens worden medewerkers begeleid en getraind ter voorbereiding van uitzending.
In 2015 worden particuliere organisaties schriftelijk benaderd om hen te interesseren voor een sponsorbijdrage. Via Social Media wordt, n.a.v. een lopend project, oproep gedaan om te doneren voor dit project, onder meer via crowdfunding voor ons project in Uganda ingezet. We gaan dit voor de overige projecten verder ontwikkelen. Via publicatie van projectverslagen in o.a. HM magazine, die verspreid wordt onder de patiŽntenvereniging KVHN, kunnen nieuwe en bestaande donateurs doneren aan een project. Een belangrijke taak voor het nieuwe bestuur is meer structuur te brengen in de fondswerving, zodat we grotere donaties kunnen verbinden aan onze projecten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.